Info Nederlands

                                                         REGLEMENT                                        

DEELNEMERS
Aan de ontdekkingsrace kunnen kinderen deelnemen onder begeleiding van een volwassene.
De 1 km-jogging: voor kinderen geboren in 2008-2009. 
De 2 km-jogging: voor kinderen geboren in 2006-2007. Een medisch attest is vereist.
De wedstrijdlopen van 5 en 10 km : voor alle personen geboren in 2003 of eerder, al dan niet licentiehouders (met een medisch attest conform het reglement).

De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval als gevolg van de deelname aan dit evenement. Iedere deelnemer dient zich bij zijn arts op controle aan te bieden om na te gaan of zijn gezondheid hem in staat stelt de afstand te lopen.

De club “Courir à Comines” wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot diefstal die zich kan voordoen voor, tijdens en na het evenement.

INSCHRIJVINGEN 

Inschrijvingen per post moeten ten laatste op 6 maart bij ons binnen zijn. Inschrijven per telefoon is niet mogelijk.
Het inschrijvingsgeld bedraagt:
            Ontdekkingsrace 800 m en 1 km-jogging = €1
            2 km-jogging = €2
            Wedstrijdloop 5 km = €5
            Wedstrijdloop 10 km = €8 
            Wandeling en Nordic Walking = €3

De inschrijving is pas definitief na voorlegging van een medisch attest, dat door de arts minder dan een jaar geleden ondertekend en gedateerd werd met de woorden: "geen bezwaar tegen het hardlopen in competitie".  Licentiehouders moeten een kopie van de licentie FFA, Triathlon, FSCT, FSGT of UFOLEP bezorgen.

Online inschrijvingen

AFHALEN RUGNUMMERS
Zaal Edmond Decottignies, avenue des sports, 59560 Comines FR.
Inschrijving en afhaling rugnummers op zondag voormiddag 10 maart vanaf 08u.
De dag zelf inschrijven kan tot uiterlijk 20 minuten voor de start van de wedstrijd.

START

Zondag

9u00    5 km
9u15    Wandeling 5 km en Nordic Walking 10 km

9u45    10 km
11u15   2 km
11u30   1 km

11h40   ontdekkingsrace 800 m

VERZEKERING
De organisatoren hebben een verzekeringspolis bij Verzekeringen IART.
De licentiehouders genieten van de toegekende garanties van de verzekering verbonden aan hun licentie.

MEDISCHE BIJSTAND
De civiele bescherming zorgt voor medische bijstand op het parcours en bij aankomst.

TEMPOMAKERS IN DE 10 KM WEDSTRIJDLOOP
40 min             45 min             50 min             55 min

ANIMATIE
Muzikale opwarming

PRIJZEN
Pakket voor iedere deelnemer.
Beker voor de eerste in de 2 km, 5 km, 10 km.
Een trofee voor de eerste inwoner en inwoonster van Comines in de 5 km en 10 km (algemeen klassement).

TOMBOLA
Tombola met talrijke prijzen.

KLASSEMENT
Klassement voor de wedstrijden 2 km, 5km en 10 km.